features-img1.jpg

KARATAY KÜLTÜR SANAT AKADEMİSİ

Karatay belediyesi bünyesinde ilçemiz sınırları içerisinde eğitim gören çocuklarımıza ve gençlerimize birlikte öğrenme, üretme, uygulama çabalarının mekânı olmayı, birlikte kendi bireyliklerini keşfedip inşa etme deneyimlerine eşlik ve kılavuz etmeyi, beceri ve araç kullanma imkân ve araçlarını çocuklarımıza kazandırmayı, dostluğun ve arkadaşlığın geliştiği bir mecra olmayı hedeflemektedir.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim, kültür ve sanat alanlarındaki bilgilere, yeniliklere ve hedeflere daha kolay bir şekilde, huzurlu ve güvenli ortamlarda ulaşmaları, milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaklı, ailesine, topluma ve insanlığa faydalı, azimli ve cesur bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla karatay kültür sanat akademisi çatısı altında hizmet vermektedir.

Misyonumuz

Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini tanımalarını, kültürel olarak donanımlı, ufuk sahibi, birlikte öğrenme ve üretme becerileri gelişmiş, dayanışmacı, güçlü bireyler olarak yetişmelerine destek olmak, zararlı ortamlardan uzak durmalarını, kendilerine, ailelerine, milletimize ve insanlığa faydalı bireyler olmalarını sağlamak.

Vizyonumuz

İnsana dost, tarihine ve coğrafyasına dost, gönüllülük duyarlılığı yüksek milli ve manevi değerlerine bağlı, okuyan, düşünen, araştıran, tartışan, üreten öncü bir nesil yetiştirmek.