Card image

Akıl ve Zeka Atölyesi

Akıl ve Zekâ atölyesinde çocuklarımızın zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesini problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünme yapısı geliştirmesi, bu kapsamda bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi, problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Kurs Programı

Ders Programı

Kurs Bilgisi

Tarih

Yaş Bilgisi

Kurs süresi